Latvijas Lauksaimniecības muzeja grafiskā identitāte.

Muzeja logo (.png formāts)