Iespēja gūt reālu priekšstatu par to, kā un ar ko senči apstrādāja augsni, kā sēja, apkopa, vāca un pārstrādāja ražu, tas ir, - no līduma līdz smaržīgas maizes cepšanai. Muzejā ir iespēja līdzdarboties pašiem. Graudu malšana ar dzirnakmeni rosināt iztēli par to, kā senči nonāca līdz smaržīgam maizes klaipam.

Dzirnakmens