Muzejpedagoģiskās programmas

Piedāvājam muzejpedagoģiskās nodarbības skolēniem lauksaimniecības tematikā
Skatīt vairāk

Muzeja ceļojošās izstādes

Kultūras iestādēm ir iespēja deponēt muzeja ceļojošās izstādes par dažādā ar lauksaimniecību saistītām tēmām
Skatīt vairāk

Piedāvājums jaunlaulātajiem

Muzeja piedāvājums jaunlaulātajiem un kāzu viesiem
Skatīt vairāk

Latvijas Lauksaimniecības muzeja funkciju pakalpojumi

Muzeja funkciju pakalpojumi sniedz iespēju interesentiem apskatīt izstādes un ekspozīcijas, kas iepazīstina ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizē materiālās un nemateriālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos
Skatīt vairāk

Latvijas Lauksaimniecības muzeja nomas pakalpojumi

Muzeja nomas pakalpojumi sniedz iespēju interesentiem nomāt muzeja telpas, teritoriju, muzeja krājumu, kā arī izmantot muzeja ekspozīcijas profesionālai filmēšanai un fotografēšanai
Skatīt vairāk

Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas"

Ekspozīcija sniedz plašu informāciju par K.Ulmaņa devumu valsts tapšanā un attīstībā, kā arī dod iespēju saprast lauksaimniecības attīstības procesu 1918.-1940. gados.
Skatīt vairāk