Kultūras iestādēm ir iespēja deponēt muzeja ceļojošās izstādes par dažādām ar lauksaimniecību saistītām tēmām:

  • Govju portretu izstāde “Kurzemnieces” - Kā saka pats autors (Hanss Dejne) — «...ceru, ka portreti ļaus sajust, cik saviļņots un apbrīnas pilns esmu šo Latvijas «meiteņu» priekšā, mēģinot parādīt, cik visas tās ir vienreizējas... Govis ir personības — stūrgalvīgas, prieka pilnas, dusmīgas, ziņkārīgas, slinkas un vienmēr gatavas uz brīdi pozēt, lai tūlīt pat turpinātu plūkt zāli. Latvijas laukos esmu sastapies ar viņām brīvībā pie dabas, kas daudzviet vairs nav tā ...»

Izstāde izvietota uz 24 A3 formāta planšetēm.


 

  • J.Dolbes koka figūriņu izstāde “Un ko redzi Tu?” – izstādē ir apskatāmas koku zaros un saknītēs saskatīti neparasti dabas veidojumi cilvēka, dažādu dzīvnieku un sēņu veidolā. Atsevišķas figūras ir dabas veidojumi, kas papildinātas ar dažām detaļām. Kolekcija tapusi vairāku desmit gadu garumā. Kolekcijas veidotājs Jevgēņijs Dolbe (21.01.1926.-12.07.2011.) visu savu darba mūžu saistījis ar lauksaimniecību. Aktīvi piedalījies Latvijas Lauksaimniecības muzeja tapšanā.

Izstāde ietver vairāk kā 100 dažādas koka figūriņas


 

  • “Tas sākās tā” - Latvijas valsts dzimšana tas ir notikums, uz kuru tauta iet gadsimtus, un tai nav lielāka uzdevuma kā savas valsts izveide, nosargāšana un pilnveidošana. Tas ir stāsts par personībām, kas stāvēja pie Latvijas valsts šūpuļa - valstsvīru J. Čakstes, K. Ulmaņa, J. Zālīša un Z.A. Meirovica loma un nozīme valsts starptautiskā atzīšanā. Šajā izstādē var iepazīties ar vērtībām, kas izglīto, kas atspoguļo ar valsts dibināšanu, pastāvēšanu saistītus procesus, stiprinot mūsu lepnumu par valsti.

Izstāde izvietota uz 15 A 3 formāta planšetēm


 

  • “Maizes ceļš” - Lai ceptu maizi, vajag miltus. Tos iegūst, samaļot graudus. Tās ir ābeces patiesības. Tagad labību nopļauj un izkuļ ar kombainiem, graudus samaļ modernās dzirnavās. Bet tā nav bijis vienmēr. Izstāde iepazīstina ar labības kulšanu un senajām tradīcijām agrākos laikos.

Izstāde izvietota uz 15 A 4 formāta planšetēm


 

  • “Kartupelis” - Kartupeļi jau izsenis ir viens no populārākajiem produktiem Latvijas virtuvēs, un tie nereti tiek dēvēti arī par latvieša otro maizi. Izstāde ļauj iepazīties ar kartupeļu dzimteni un stāstu kā tie nokļuvuši Latvijā.

Izstāde izvietota uz 13 banneriem, kur katra izmērs 1x1.6 m


 

  • “Kad zeme gaida” – Sējas laiks tiek iedalīts trīs daļās: agrā, vidējā un vēlā sējā. Izstāde ļauj iepazīt sēšanas tradīcijas un darbarīkus.

Izstāde izvietota uz 28 A 4 formāta planšetēm


 

  • “Latviju kareivim 100” – Stāsts par Latvijas brīvības cīņām jeb Latvijas atbrīvošanas karu, par neatkarīgu Latvijas valsti - no tās proklamēšanas 1918. gada 18. novembrī līdz Latvijas-Krievijas miera līguma noslēgšanai 1920. gada 11. augustā. Stāsts par to, kā  brīvības cīņu dalībnieki tika pie zemes.

Izstāde izvietota uz 7 planšetēm, izmērs 1x1,5m