Sasniegumi
ZM apbalvojums par centību

Tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai, 17. novembrī, pulksten 12.00 Zemkopības ministrijā tika sveikti labākie nozarē nodarbinātie.

Ar Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu tika apbalvota Latvijas lauksaimniecības muzeja vadītāja Sandra Leja-Nātriņa.

Sandra Leja-Nātriņa ir apliecinājusi savu augsto profesionalitāti un darba kvalitatīvi ar nozīmīgu ieguldījumu, sekmīgu un mērķtiecīgu darbu valsts pārvaldē. Viņa ir prasmīgs komandas līderis, kura ir tendēta uz mērķa sasniegšanu, bet darbus organizē un lēmumus pieņem ieklausoties dažādu pušu redzējumos. Ir ieguldījusi lielu darbu un enerģiju lauksaimniecības nozares Nacionālā muzeja krājuma veidošanā un saglabāšanā, sabiedrības izglītošanā, muzeja infrastruktūras pilnveidošanā un labiekārtošanas darbu nodrošināšanā, līdzdarbojoties vairāku projektu un pasākumu sekmīgā īstenošanā.

Zemkopības ministrijas apbalvojumus piešķir nodarbinātajiem par ilggadēju, sekmīgu un mērķtiecīgu darbu lauksaimniecībā, pārtikas apritē, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā un valsts pārvaldē. Tos piešķir arī cilvēkiem, kuri aktīvi iesaistās Latvijas lauku attīstībā un alternatīvajos lauku attīstības veidos, veicinot nodarbinātību reģionos.

Visus 2022. gada rudens apbalvotos nozares pārstāvjus skatīt Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē, sadaļā “Ziņojumi presei”.