Tradīcijas
Lieldienas gaidot, publikācija no 1939. gada

Ikvienam prieku par sengaidītā pavasara tuvošanos dod pirmā siltā saule un plaukstošie pumpuri. Mēs vērojam bērnus un jauniešus, ar kādu cītību tie meklē pirmos vizbuļus un kā priecājas par mīkstiem pūpoliem. Pat nopietni vīri svārku atlokā iesprauž lazdu zariņu un namamātes jau laikus lauž bērzu un ievu zarus, lai līdz Lieldienu svētkiem tiem siltumā atplauktu lapas un ziedi. Īpatnā galda rota jau no sen dienām Lieldienās ir bijuši pūpoli un krāsotas olas, kas tiklab maziem, kā arī lieliem sagādā svētku un pavasara noskaņu.

Izmantotā literatūra no Latvijas Lauksaimniecības muzeja krājuma: “Sētā un Druvā” nr. 14 (1939), “Sētā un Druvā”, nr. 15 (1938) “Mazpulks”, nr. 4 (1936), “Zeltene”, nr. 7 (1929), “Zemkopis”, nr. 7 (1938).