Eksponāti
Trīs, lauksaimniecībā visvairāk lietoto darba rīku – izkapts, grābeklis un cirvis - apraksti

Gatavosim piemērotus darbarīkus!

Katra darba darītāju vērtē pēc padarītā darba daudzuma, ražības un labuma. Bet darba veiksme nav atkarīga tikai no strādnieka gribas, mākas, centības un spēka, te liela nozīme arī darba rīkiem. Tiem jābūt piemērotiem darbam un darītāja spēkiem un augumam. Pavirši vai nemākulīgi izgatavoti darba rīki strādnieku nogurdina, darba ražība un labums samazinās. Tādi rīki bieži pat bojā darītāja veselību.

Darba rīku izmērus lielāko tiesu izsaka dažādās mēru vienībās, tos izgatavo piemērotus darba darītāja augumam un spējām. Tāpēc der atcerēties mūsu sentēvu un dažos novados arī vēl tagad lietotos rīku piemērošanas paņēmienus darītājam ar sprīžu, dūres, pirkstu un citu līdzīgu mēru palīdzību.

Apskatīsim trīs, lauksaimniecībā visvairāk lietotos darba rīkus – izkapti, grābekli un cirvi.

Izmantotā literatūra no LLM krājuma: “Savs kaktiņš, savs stūrītis”. 1939. gada decembris Nr. 4