Muzejpedagoģiskā nodarbība Talsos

Nodarbības laikā piedāvājam iepazīties ar lauksaimniecības nozares attīstību, saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām.

Mērķauditorija: 1. - 12. klase:

 • Nodarbības ilgums: 40 - 60 min.;
 • Maksa skolēniem: 2.00 EUR, gida pakalpojums 10.00 EUR. Skolotājiem - bez maksas;
 • Optimālais dalībnieku skaits: 10 - 40 skolēni;
 • Norises valoda: latviešu.

Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanā!

Stāsta veidā skolēnam ir iespēja caur tematiskām izstādēm iepazīt dažādas amatu prasmes un ikdienas sadzīvi lauku sētā.

Skolēnam ir iespēja iepazīt:

 • vakarēšanu un sadzīves priekšmetu izmantošanu saimes istabā;
 • lina pārstrādes procesu;
 • zemes apstrādi;
 • ceļu līdz maizes klaipam;
 • piena pārstrādes rīku izmantošanu;
 • lauksaimniecības tehnikas un rīku pielietojumu dažādos lauku darbos;
 • kalēja un namdara darba rīku izmantošanu;
 • biškopības piederumu izmantošanu;
 • meliorācijas un mērniecības attīstības pirmsākumus.

Caur aktīvu skolēna līdzdalību tiek veidota dziļāka izpratne par lauku darbiem. Skolēns tiek iesaistīts graudu malšanas procesā - malšana ar rokas dzirnavām, graudu un zirņu šķirošanas procesā, - šķirošana ar šķirojamās mašīnas palīdzību. Tāpat muzejpedagoģiskās programmas laikā ir  iespēja darboties ar linapstrādes rīkiem, piena pārstrādes rīkiem un biškopības rīkiem. Jaunāko klašu skolēniem ir iespēja iejusties traktorista lomā iekāpjot senajos traktoros.

1. - 4. klašu skolēni nodarbības noslēgumā vēro graudaugu attēlus un atpazīst to veidus, min burtu un krustvārdu mīklas.

Komandas darba ietvaros skolēni piemeklē katram lauku darbam atbilstošu tautasdziesmu vai saliek traktora attēlu no dotajiem attēla fragmentiem.

5. - 12. klašu skolēni nodarbības noslēgumā aizpilda uzdevumu lapu, kas ietver jautājumus par stāstā dzirdēto.

Programma pēc izvēles var noslēgties ar "foto medībām", kur ierobežotā laikā skolēns muzeja izstāžu telpā atrod un nofotografē konkrētus objektus. Veiksmīgākie dalībnieki tiek apbalvoti.