Maize jau no senseniem laikiem ir bijusi viens no nozīmīgākajiem pārtikas produktiem pret kuru cilvēki attiecas ar vislielāko cieņu, jo tās tapšana prasa sūru un grūtu darbu.

Nodarbības mērķis ir pastāstīt jaunajai paaudzei, kāds darbs bija senčiem jāiegulda, lai celtu galdā smaržīgu maizes kukulīti.

  • Mērķauditorija: 1. - 9. klase;
  • Nodarbības ilgums: 40 - 60 min.;
  • Maksa skolēniem: 2.00 EUR, gida pakalpojums 10.00 EUR. Skolotājiem - bez maksas;
  • Optimālais dalībnieku skaits: 10-40 skolēni.
  • Norises valoda: latviešu.

Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās!

Norises apraksts: nodarbības sākumā skolēni tiek iepazīstināti ar darba rīkiem, kas aptver zemes apstrādi un sagatavošanu sējai. Muzeja pedagogs izrāda dažādus lauksaimniecības rīkus, kas detalizēti atspoguļo šo procesu. Tad seko stāstījums par labības sēju, pļauju un kulšanu, kā arī darbu maltuvē un maizes cepšanu. Nodarbības laikā skolēni tiek iesaistīti graudu malšanas procesā, kur ik vienam ir iespēja darbināt graudu maļamās rokas dzirnavas un tikt pie paša bīdelētiem miltiem.

Skolēnam stāstījuma laikā ir iespēja aktīvi līdzdarboties, izsakot minējumus par dažādiem maizes cepšanas rīkiem un to pielietojumu (piemēram, kas ir abra, lize, krāsns slota, kruķis, abrkasis u.c.).

Programmas noslēgumā 1.- 4. klases skolēni min latviešu tautas mīklas par noklausīto tēmu un piemeklē dotajiem lauku darbu attēliem atbilstošas tautasdziesmas. Ir iespēja arī izgatavot maizes kukulīti no modelēšanas plastikas un dekorēt ar senajām latvju maizes zīmēm.

Savukārt 5. - 9. klases skolēni noslēgumā aizpilda burtu un krustvārdu mīklas par noklausīto tēmu.